Boekhouding / Administratie

Indien u de administratie wilt laten verzorgen zijn er meerdere varianten mogelijk. U kunt ervoor kiezen om de gehele boekhouding uit handen te geven of u kunt de boekhouding per maand/kwartaal/jaar laten controleren. Dit is geheel afhankelijk van uw wensen en financiële situatie.

In de volgende situaties is het aan te raden om de administratie geheel uit handen te geven:

 • U heeft geen ervaring met het verzorgen van de boekhouding
 • U verdient meer per uur met uw eigen werkzaamheden
 • U wilt gedurende het jaar weten of investeren verantwoord is
 • U bent minder goed in het bewaken van termijnen i.v.m. de belastingaangiften en bezwaarschriften

Jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en uitleg hieromtrent. Deze is om meerdere redenen van groot belang voor uw onderneming. Enkele voorbeelden hiervan zijn als volgt:

 • Deze vormt de basis voor de winstaangifte / aangifte vennootschapsbelasting
 • Bij een B.V. en een N.V. dient deze gedeponeerd te worden bij de Kamer van Koophandel
 • Hier wordt om verzocht indien u een lening bij de bank wilt aanvragen (zowel privé als zakelijk)
 • Indien u uw bedrijf wilt verkopen is de jaarrekening o.a. de basis voor de verkoopprijs

Accountantsverklaring

In beginsel is een accountantsverklaring verplicht bij een jaarrekening van een rechtspersoon. Indien er sprake is van een ‘kleine’ rechtspersoon is deze echter niet verplicht. Er is sprake van een kleine rechtspersoon als er in twee opeenvolgende jaren aan twee of meer van de volgende volwaarden wordt voldaan:

 • De kostprijs van de totale activa van de rechtspersoon is niet meer dan € 4.400.000,-
 • De netto omzet is niet meer dan € 8.800.000,-
 • Het gemiddeld aantal werknemers is minder dan 50

Als de rechtspersoon is opgericht, is het niet mogelijk om de twee opeenvolgende jaren als basis te gebruiken. In dit geval dient het eerste jaar als basis voor de voorwaarden.

Tarieven BQFinance

Voor zakelijke cliënten zonder personeel bieden wij een All-In pakket aan vanaf € 150,- per maand.

Additionele kosten in verband met uw personeel treft u bovenstaand aan onder ‘Fiscale dienstverlening’.

Het All-Inn pakket:

 • Verwerking van uw gehele boekhouding / Inboeken administratie
 • Aangiften omzetbelasting
 • Opstellen jaarrekening
 • Winstaangifte voor ondernemers / aangifte vennootschapsbelasting
 • Fiscale advisering
 • Deponering KvK
 • Opstellen notulen AVA

Vraag uw offerte op maat aan of neem contact op voor meer informatie.