Aangifte omzetbelasting

Afhankelijk van de grootte van uw omzet dient u maandelijks/ieder kwartaal/jaarlijks de aangifte omzetbelasting in te dienen. Indien u deze door BQFinance laat verzorgen, zorgen wij ervoor dat alle fiscale faciliteiten worden benut zodat u zo weinig mogelijk omzetbelasting dient af te dragen.

Aangifte inkomstenbelasting / Winstaangifte

Als ondernemer dient u jaarlijks de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers in te dienen. Uw fiscale resultaat bepaald hierbij o.a. hoeveel belasting u dient te betalen. Hierbij is het van groot belang dat u of uw adviseur op de hoogte is van alle fiscale faciliteiten om deze te kunnen benutten. Hierdoor kan er namelijk sprake zijn van een behoorlijke besparing!

Fiscale faciliteiten bij de aangifte inkomstenbelasting:

 • (Willekeurige) Afschrijvingen
 • Heffingskortingen
 • Investeringsaftrek
 • Meewerkaftrek
 • MKB-winstvrijstelling
 • Startersaftrek
 • Zelfstandigenaftrek

Aangifte vennootschapsbelasting

De aangifte vennootschapsbelasting dient veelal jaarlijks ingediend te worden indien er sprake is van een B.V. of een N.V.

Over het algemeen wordt er vanwege twee redenen gekozen om de werkzaamheden te exploiteren vanuit een B.V. Enerzijds kan dit zijn om uw aansprakelijkheid te beperken of anderzijds het minimaliseren van uw te betalen belastingen.

Een algemene overzicht van de werkzaamheden bij de B.V.  is als volgt:

 • Aangiften omzetbelasting
 • Aangiften loonheffingen (DGA)
 • Boekhouding
 • (Fiscale) advisering
 • Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA)
 • Opstellen jaarrekening
 • Aangifte vennootschapsbelasting

Aangifte loonheffingen

Indien u personeel heeft ontstaan er verplichtingen jegens de belastingdienst en uw personeel.

Verplichtingen jegens de belastingdienst

 • U dient zich bij de belastingdienst aan te melden als werkgever
 • Ieder tijdvak dient u de aangifte loonheffing in te dienen
 • Voor iedere werknemer dient u een loonheffingsverklaring op te stellen

Verplichtingen jegens uw personeel

 • Opstellen arbeidsovereenkomst met inachtneming van een eventuele CAO
 • Loonstroken en jaaropgave

Kosten per loonstrook zijn € 12,50 exclusief BTW per medewerker per maand.

Fiscale advisering

BQFinance houdt zich aanbevolen voor al uw fiscale vraagstukken.

Wij trachten uw vraag binnen 48 uur te beantwoorden.

Voor fiscale vragen geldt een uurtarief indien u geen gebruik maakt van het All-Inn tarief.

Tarieven BQFinance

Voor zakelijke cliënten zonder personeel bieden wij een All-In pakket aan vanaf € 150,- exclusief BTW per maand.

Additionele kosten in verband met uw personeel treft u bovenstaand aan onder ‘aangifte loonheffingen’.

Het All-Inn pakket:

 • Verwerking van uw gehele boekhouding / Inboeken administratie
 • Aangiften omzetbelasting
 • Opstellen jaarrekening
 • Winstaangifte voor ondernemers / aangifte vennootschapsbelasting
 • Fiscale advisering
 • Deponering KvK
 • Opstellen notulen AVA

Vraag uw offerte op maat aan of neem contact op voor meer informatie.